Informacije o koncesiji

Odločbo o podelitvi koncesije mi je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS dne 21.5.1999.