top of page

Odločbo o podelitvi koncesije mi je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS dne 21.5.1999.

                          KONCESIJSKE ČAKALNE DOBE V DNEVIH:
                                    ZA 7 DO 18 LET       ZA 18 DO 26 LET 
    zelo hitro:    22                            30       
hitro:         36                            37
     redno:       50                            51      

oseba pooblaščena za vodenje čakalnih seznamov: Andrej Petruša
 
bottom of page