top of page

Odločbo o podelitvi koncesije mi je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS dne 21.5.1999.

      KONCESIJSKE ČAKALNE DOBE V DNEVIH:
  ZA 7 DO 18 LET          ZA 18 DO 26 LET
zelo hitro:   51                                          101
    hitro:          58                                          115   
    redno:        72                                          122   

oseba pooblaščena za vodenje čakalnih seznamov: Andrej Petruša
 
bottom of page