top of page

Odločbo o podelitvi koncesije mi je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS dne 21.5.1999.

         KONCESIJSKE ČAKALNE DOBE V DNEVIH:
       ZA 7 DO 18 LET                 ZA 18 DO 26 LET
zelo hitro:     74                                             68                    
     hitro:           19                                              48                        
    redno:          61                                            181                        

oseba pooblaščena za vodenje čakalnih seznamov: Andrej Petruša
 
bottom of page