top of page

Odločbo o podelitvi koncesije mi je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS dne 21.5.1999.

ZARADI ZAPIRANJA KONCESIJSKE ORDINACIJE
NOVIH KLIENTOV NA KONCESIJO NE SPREJEMAMO  
                   
KONCESIJSKE ČAKALNE DOBE V DNEVIH:

                                    ZA 7 DO 18 LET       ZA 18 DO 26 LET 
    zelo hitro:    /                           /    
hitro:          /                             /
    redno:      /                             /    

oseba pooblaščena za vodenje čakalnih seznamov: Andrej Petruša
 
bottom of page