top of page

O mojem delu

PODROČJA STROKOVNEGA DELOVANJA:

anksiozne in panične motnje

strahovi in fobije

obsesivno kompulzivne motnje

motnje prehranjevanja

motnje razpoloženja

težave v prilagajanju

identitetni problemi

vzgojni problemi

partnerski problemi

 

 

 

POSTOPKI IN TEHNIKE:

kognitivno vedenjska psihoterapija

psihodinamska psihoterapija

psihološko svetovanje

suportivna psihoterapija

sprostitvene tehnike

hipnoterapija

psihološka priprava

 

 

OBLIKE PSIHOTERAPEVTSKIH OBRAVNAV:

individualna

partnerska

skupinska

 

STAROSTNE SKUPINE:

šolski otroci in mladostniki

študenti

odrasli

bottom of page